Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz zabezpieczenia ścian wykopu w związku z rozbudową kamienicy przy ul. Długiej 24 w Krakowie

W ścisłej zabudowie Krakowa, przy ul. Długiej 24, powstaje inwestycja obejmująca przebudowę i nadbudowę istniejącej kamienicy, a także zagospodarowanie podwórza i jego zabudowę.

Nasze roboty obejmowały wykonanie zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu (palisady z pali iniekcyjnych „jet grouting”) oraz wzmocnienie podłoża wewnątrz istniejącej kamienicy dla posadowienia pośredniego projektowanej konstrukcji.

Trudność całej realizacji polegała na mocno ograniczonym dostępie do zaplecza technicznego – cały węzeł produkcyjny znajdował się wzdłuż ruchliwej ulicy Długiej. Ponadto, nad pracami cały czas czuwali archeolodzy, a prace iniekcyjne odbywały się równolegle do prac rozbiórkowych.

Skip to content