Wykonanie mikropali dla posadowienia szybu windy na terenie Akademii Zamojskiej w Zamościu

W Zamościu wykonaliśmy 9 mikropali w technologii samowiercącej.

Systemowe mikropale iniekcyjne – w przeciwieństwie do klasycznych mikropali iniekcyjnych wykonywane są podczas jednego etapu technologicznego. Jest to możliwe dzięki konstrukcji żerdzi służących jako tracony przewód wiertniczy, będący jednocześnie przewodem iniekcyjnym oraz zbrojeniem mikropala. Końcówka żerdzi wyposażona jest w traconą koronkę wiertniczą dobraną odpowiednio do rodzaju gruntu. Cały wprowadzony do otworu element (żerdzie, łączniki, koronka wiertnicza) pozostaje w otworze jako zbrojenie mikropala.

Ponieważ prace prowadzony były wewnątrz istniejącego budynku, świetnie sprawdziła się tu nasza najmniejsza wiertnica o masie 1t.

Skip to content