Wykonanie zabezpieczenia fundamentów Dworca Kolejowego w Białymstoku

W ramach modernizacji budynku Dworca Kolejowego w Białymstoku zaplanowano budowę przejścia podziemnego pod torowiskiem.

Różnica poziomów pomiędzy posadowieniem budynku a dnem wykopu wynosiła ponad 4 metry.

Pod istniejącymi fundamentami dworca wykonano masywną ścianę z 4 rzędów kolumn iniekcyjnych „jet grouting” o średnicy Ø80cm, pełniącą jednocześnie funkcję zabezpieczenia wykopu i podparcia krawędzi płyty fundamentowej dworca. Konstrukcja została zaprojektowana jako kotwiona punktowo za pomocą kotew gruntowych o długości 9,0m zbrojonych żerdzią systemową ANP R32-280.

Dodatkowo, na dwóch odcinkach prostopadłych do budynku dworca, wykonano palisady z kolumn „jet grouting” o średnicy Ø80cm i długości 8,6m, zbrojonych kształtownikami HEB160 o długości 7,6m. Palisada również została kotwiona za pomocą kotew gruntowych o długości 9,0m zbrojonych żerdzią systemową ANP R32-280.

Skip to content