Zabezpieczenie wykopu dla fundamentu śrutownicy – palisada z pali iniekcyjnych „jet grouting”

0

Wewnątrz istniejącej hali produkcyjno-magazynowej powstaje nowe stanowisko, dla którego zabudowane zostanie nowe urządzenie. Planowana śrutownica posadowiona będzie na fundamencie żelbetowym, na rzędnej od -0,54m do -3,20m poniżej poziomu istniejącej posadzki. W związku z tym, zachodzi konieczność zabezpieczenia ścian planowanego wykopu.

Zaprojektowaliśmy wykonanie palisady z pali iniekcyjnych „jet grouting” o średnicy Ø60 cm, długości 6,0 m, zbrojonych profilem HEB120. Palisada została zwieńczona oczepem oraz rozparta w jednym poziomie. Rozparcie palisady zostanie zdemontowane po wykonaniu płyty żelbetowej i osiągnięciu przez nią wymaganej wytrzymałości.

Projekt autorstwa naszych wspaniałych Projektantek:

Zdjęcia z realizacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content