Zabezpieczenie wykopu oraz wzmocnienie istniejących fundamentów wraz ze wzmocnieniem podłoża pod projektowane fundamenty budynku w ramach rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Smoleńsk 33 w Krakowie

Kolejna Inwestycja w Krakowie z naszym udziałem!

Przedmiotowa inwestycja zakładała rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów przy ulicy Smoleńsk. Kamienica frontowa zostanie znacznie rozbudowana i połączona z istniejącą oficyną, natomiast w innej części działki powstanie nowa, mniejsza oficyna.

Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował:

  • Podbicie ściany frontowej od ulicy Smoleńsk.
  • Pale dla posadowienia konstrukcji wsporczej ściany frontowej.
  • Wzmocnienie istniejących fundamentów oficyny oraz ścian szczytowych budynku frontowego.
  • Wzmocnienie podłoża pod projektowane fundamenty.
  • Zabezpieczenie wykopu wzdłuż granicy działki.
  • Wykonanie poziomych przesłon przeciw filtracyjnych dla przegłębień w płycie fundamentowej.

Łącznie wykonaliśmy aż 917 sztuk kolumn iniekcyjnych o sumarycznej długości 3.296 metrów bieżących! Zużyliśmy 1.260 ton cementu! Zapraszamy do relacji z tej niezwykłej Inwestycji!

Tak prezentował się projekt.
Zaczynamy! Najpierw przygotowanie terenu pod zaplecze i węzeł iniekcyjny.
Zestaw mieszalników już ląduje!
Wszystko na swoim miejscu, możemy zaczynać!
Zaczynamy wiercenie – miejsca nie jest zbyt wiele, ale poradzimy sobie ze wszystkim!
A to już oficyna! A właściwie to, co z niej chwilowo pozostało.
Jest i nasza Biała Dama! Brygada nr 2 rusza z pracami!
A nasz zielony „maluch” wraca do piwnicy.
A Dama wytrwale w słoneczku wierci palisadę…
Modelka!
Zabudowa profili stalowych w świeżo uformowanym palu.

Na tym kończymy część pierwszą naszej relacji, zapraszamy na dalsze części!

Skip to content