Elektrociepłownia Puławy S.A.

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod istniejącymi fundamentami w ramach modernizacji kotła K2 na terenie elektrociepłowni GA ZA Puławy S. A.

Celem zadania było wzmocnienie podłoża gruntowego pod istniejącymi stopami fundamentowymi konstrukcji wsporczej kotła K2 – tj. żelbetowymi stopami o wysokości niemal 3,0m i wymiarach w rzucie 7,70×2,50m!. Wzmocnienie zostało wykonane w technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumienowej „jet-grouting”. W ramach zadania wykonano 112szt. kolumn iniekcyjnych o średnicy Ø800mm i długości 10m.

Skip to content