Pale CFA w Nysie

Posadowienie pośrednie budynku usługowo-mieszkalnego.

Przy ul. Sukienniczej w Nysie wykonaliśmy pale CFA dla posadowienia pośredniego budynku usługowo-mieszkalnego. Pierwotnie projekt obejmował wykonanie 42szt. pali CFA o średnicy Ø500mm, długości 7,0m÷9,0m, zbrojonych kształtownikiem stalowym IPE 120. W trakcie prac stwierdzono liczne kolizje projektowanych pali z pozostałościami murów ceglanych w gruncie – co w naszej branży zdarza się nierzadko. Dzięki współpracy naszego Biura Projektowego z Konstruktorem obiektu udało się sprawnie opracować rozwiązania zamienne. Ostatecznie wykonano 44szt. pali CFA w celu bezpiecznego posadowienia budynku.

Próbne obciążenia pali – udane!
Skip to content