Projekt badawczy

Projekt pod nazwą „Opracowanie technologii wprowadzenia ubocznych produktów spalania, w tym popiołów dennych do zaczynu cementowo-wodnego w celu zwiększenia szczelności gruntobetonu” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Przedmiotowy projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie receptury mieszanki do zaczynu cementowo-wodnego, wykorzystującej uboczne produkty spalania, w tym popioły denne oraz opracowanie projektu oprzyrządowania dedykowanego do aplikacji zaprawy i instrukcji stosowania. Najważniejszym rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie nowej technologii do własnej działalności Wnioskodawcy oraz świadczenie na jej podstawie usług wykonywania geotechnicznych robót budowlanych, wszędzie tam, gdzie wymagane jest posadowienie przesłon szczelnych lub doszczelnienie z wykorzystaniem technik iniekcyjnych. Innowacyjność rozwiązania przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym.

Całkowita wartość projektu: 467 277,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 322 915,00 PLN

Skip to content