Bon na innowacje

W związku z planowaną przez Mikropal Sp. z o.o. realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii  wprowadzenia ubocznych produktów spalania, w tym popiołów dennych do zaczynu cementowo wodnego w celu zwiększenia szczelności gruntobetonu” w ramach podziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR 2014-2020, zwracam się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej zgodnie z zapytaniem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Skip to content