Podbicie fundamentów zabytkowego budynku w Zamościu.

W Zamościu, przy ul. Henryka Sienkiewicza, wykonaliśmy podbicie istniejących fundamentów zabytkowego budynku dawnej elektrowni. Budynek ten zostanie przekształcony w mieszkalno – usługowy, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstanie zupełnie nowy budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym.

Zakres prac obejmował: podbicie fundamentów ścian zewnętrznych w obszarze, w którym będzie realizowane pogłębienie pomieszczeń piwnic oraz wykop dla wykonania garażu podziemnego. Dokumentacja w swym pierwotnym zakresie obejmowała wykonanie 71szt. pali iniekcyjnych o średnicy Ø800mm i długościach 6,0m – 7,0m. Ostatecznie zakres został zwiększony – na życzenie Zamawiającego wykonaliśmy zabezpieczenie ściany zewnętrznej. Pale formowane pod fundamentem, zbrojone profilem stalowym, zostały „spięte” stalową belką oczepową, a powstała w ten sposób konstrukcja oporowa została dodatkowo zakotwiona.

Skip to content