Wzmocnienie podłoża gruntowego dla posadowienia fundamentów antresoli na terenie czynnego zakładu w Poznaniu

0

W ramach planowanej inwestycji w jednym z poznańskich zakładów produkcyjnych, zaprojektowano wykonanie konstrukcji antresoli. Projektowana konstrukcja będzie oparta na słupach żelbetowych posadowionych częściowo bezpośrednio na stopach fundamentowych oraz – jak pierwotnie planowano – częściowo na mikropalach zwieńczonych oczepem. Mikropale zostały przewidziane ze względu na lokalne występowanie namułów organicznych poniżej poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej oraz na sąsiedztwo dwóch fundamentów z podziemną studnią kanalizacji technologicznej o głębokości przekraczającej 2,0m.

W porozumieniu z Zamawiającym zdecydowano o optymalizacji rozwiązań w zakresie posadowienia. Jako rozwiązanie zamienne dla posadowienia na mikropalach zaprojektowano wzmocnienie podłoża z zastosowaniem kolumn formowanych w technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej „jet grouting”.

Technologia wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej „jet grouting” umożliwia zastosowanie sprzętów o małym gabarycie, przy jednoczesnym uzyskaniu kolumn o długościach nawet do 20,0m i średnicy do 120cm. Zaletą technologii jest brak dodatkowych problematycznych robót w postaci głębokich wykopów wewnątrz obiektu, brak problemów z ewentualnymi wysiękami wody gruntowej. Dodatkową zaletą jest bezwibracyjne wzmocnienie podłoża gruntowego, stąd kolumny iniekcyjne „jet grouting” mogą być
z powodzeniem wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów.

Dla wzmocnienia podłoża gruntowego zaprojektowano wykonanie kolumn iniekcyjnych o długości 6,5m
i średnicy Ø60/Ø80 cm. Głowice kolumn zostały zazbrojone kształtownikami stalowymi.

Zapraszamy na relację!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content