Wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem kolumn „jet grouting” – ul. Podgórna 11-13 w Poznaniu

0

Po krótkiej przerwie powracamy na ulicę Podgórną w Poznaniu!
W kwietniu 2022r. wykonywaliśmy mikropale dla posadowienia konstrukcji wsporczej ścian.

Nowoprojektowana część obiektu zostanie posadowiona na płycie fundamentowej, na podłożu wzmocnionym kolumnami CFA oraz kolumnami iniekcyjnymi „jet grouting”.

Zastosowanie dwóch technologii wyniknęło z prostej przyczyny: Stalowa konstrukcja wsporcza ścian ograniczała dostęp do miejsc wierceń dla dużej palownicy CFA. Dla technologii „jet grouting” ograniczenia sprzętowe są bardzo niewielkie, a kolumny o dużych średnicach można wykonywać sprzętem o małych gabarytach.

Parafrazując znane przysłowie: Gdzie inna technologia nie może, tam MIKROPALA pośle!

Poza względami technologicznymi realizacja była ciekawa już na etapie projektowym. Podłoże gruntowe zbudowane jest w tej lokalizacji z nasypów niebudowlanych o bardzo zróżnicowanej miąższości. Bezpośrednio pod nasypami mamy już nośne grunty rodzime – bardzo twarde iły, charakterystyczne dla Poznania. Kolumny zostały zaprojektowane w odniesieniu do dwóch czynników:
a) występowaniu stropu gruntów nośnych – czyli im niżej występowały grunty nośne (iły) tym kolumna na dłuższym odcinku formowana była w nasypie – a więc gruncie nienośnym.
b) zagłębieniu w grunty nośne (iły) – im większa wymagana nośność, tym większe zagłębienie w grunty nośne.

Zapraszamy na relację!

Sama dokumentacja projektowa robi wrażenie!
Wiertnica KLEMM w żywiole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content