Wzmocnienie podłoża na terenie zakładu SOKPOL w Myszkowie

Wykonanie pali CFA dla budowy obiektów oczyszczalni ścieków Zakładu SOKPOL w Myszkowie.

Posadowienie wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków zaprojektowano jako pośrednie na palach CFA. Łącznie, dla obiektów: budynek techniczny, komory napowietrzania, osadniki wtórne, separator osadu, zbiornik osadu oraz reaktor beztlenowy - wykonano łącznie 239 szt. zbrojonych pali CFA o średnicy Ø500mm i długościach od 5,0m do 9,0m.

Skip to content