Huta aluminium w Berlinie

Jet-grouting pod nowe fundamenty na terenie huty BARG w Berlinie.

Skip to content